TTVN Nieuwkoop :: Tafeltennisvereniging Nieuwkoop :: Home

sep 15, 2021
Gisteren heeft de voorzitter de herinnering en het cadeau overhandigd aan de jubilaris die verhinderd was tijdens de ALV.

Jan Pieter, van harte gefeliciteerd met je 25-jarig lidmaatschap van TTVN!

sep 13, 2021
De 61e ALV van 8 september was waarschijnlijk de rustigste en kortste vergadering in het bestaan van TTVN.
Het Bestuur vond 4 enthousiaste leden tegenover zich. Andere plaatsen bleven leeg.
Een bloemetje, herinnering en cadeautje wachtten tevergeefs op een jubilaris.
sep 6, 2021
Algemene Ledenvergadering TTVN
woensdag 8 september 2021
- aanvang: 20.00 uur
- adres: Elleboogvaart 1, Nieuwkoop
Dit kan, evenals vorig jaar conform de nog steeds geldende
Corona regels op 1,5 meter afstand en met voldoende
ventilatie.
aug 30, 2021

Kelly van Zon pakt voor de derde keer op rij paralympisch goud: ‘Ik heb het geflikt’

Tafeltennisster Kelly van Zon heeft in Tokio voor de derde keer op rij goud gepakt op de Paralympische Spelen. De 33-jarige Brabantse was in de finale van de klasse 7 in vijf games te sterk voor Viktoria Safonova uit Rusland. Van Zon trok de partij na een achterstand van 2-1 met 3-2 naar zich toe: 11-8, 3-11, 4-11, 11-5, 11-8.

Lees verder ...

 

aug 30, 2021
Agenda Algemene Ledenvergadering

Datum: woensdag 8 september 2021
Locatie: Speelzaal TTVN, Elleboogvaart 1, Nieuwkoop
Aanvang: 20.00 uur

1. Opening door de voorzitter
2. Agenda
3. Huldiging jubilarissen
4. Notulen vorige jaarvergadering d.d. 2 september 2020
5. Jaarverslag van de secretaris
6. Financieel overzicht
- Resultaat 2020
- Begroting 2021
- Contributie
- Kascontrolecommissie
7. Bestuursverkiezing
(Voor dit agendapunt geldt dat tot een half uur vóór de vergadering tegenkandidaten kunnen
worden gesteld, echter uitsluitend met bereidverklaring van de kandidaat).
Aftredend, volgens schema en eventueel herkiesbaar
- Elly de Vries-van Velzen, secretaris
8. Overige agendapunten
- Het gebouw en de huur.
9. Rondvraag
10. Sluiting

Eerder nieuws